Welkom bij Look alike

Fotoproject Look alke is in 2003 ontstaan uit nieuwsgierigheid naar de manier waarop tieners hun eigen buurt ervaren en bekijken. Dit project heeft zich in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld en uitgebreid, waarbij de nieuwsgierigheid altijd is blijven bestaan. Vele experimenten hebben plaatsgevonden om de invalshoek fotografie breder toe te passen, bijvoorbeeld in buurtinitiatieven met jongeren en ook met volwassenen.

Deze site laat zien hoe wij de afgelopen negen jaren hebben gewerkt en wil een inspiratie zijn voor iedereen die met fotogafie in brede zin aan de slag wil. Pak elk idee wat u aanspreekt en ga aan de slag, wij hebben er van genoten.  Als u vragen heeft neem contact met ons op en kijk ook op facebook en schrijf over uw  eigen ervaringen.

© 2012    Phlip Korthals Altes en Eline Brinkman